آبشار بهاری

 

این یک آبشار زیبا است که نام ندارد.این آبشار با اینکه زیبا است ولی نام ندارد.

این آبشار هم نصفی از طبیعت است.پس نباید به آن آسیب بزنیم.در واقع آبشارخواهر

طبیعت است.نیشخند

 

/ 0 نظر / 27 بازدید