گل

 

این گل ،گل محمدی است.همچنین خیلی زیباست وآدم لذت میبرد.تازه خیلی بوی خوبی دارد.بهترین بو را دارد.گل ها همیشه زیبا و خوشبو هستند.در واقع گل طبیعت را زیبا می کند.زیبایی طبیعت به گل است.سوال

/ 0 نظر / 7 بازدید