دریا

 

ابربارنده به دریا می گفت: من نبارم تو کجایی دریا؟ دردلش خنده کنان  دریا گفت: ابر بارنده تو خود از مایی...نیشخند


منبع:جملات زیبا

/ 0 نظر / 20 بازدید